Ettevõtte lugu

Energo Veritas OÜ on 2015. aastal kohalikul kapitalil loodud elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõte, mis hõlmab endas tehnilist konslutatsiooni ja lahenduste väljatöötamist, kaupade komplekteerimist vastavalt kliendi soovidele ja tarneid ehitusobjektile. Ettevõte on koondanud üle 10 aastase valdkonna kogemustega inimesed ühtseks meeskonnaks, kes suudavad pakkuda klientidele jätkusuutlikke terviklahendusi valgustuse, elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehituse valdkonnas.

Meie peamisteks klientideks on elektri- ja telekommunikatsioonivõrgu ehitusettevõtted, elektriinstallaatorid ja tööstusettevõtted. Ettevõtte peamisteks tootevaldkondadeks on kaablid ja tarvikud, keskpingeseadmed ja komponendid, madalpingeseadmed ja kilbitarvikud, valgustid ja valgusallikad, päikesepaneelid ja tarvikud, installatsioonimaterjalid.

Ettevõte suurimateks tarnijateks on enamik tuntud elektrimaterjalide tootjatehased või nende esindajad, samuti oleme mitmetele toodetele ise maaletoojad.

Alates 2017. aasta aprillist oleme 1968. aastal tegevust alustanud Harju Elekter Grupi tütarettevõte, kes on arenenud juhtivaks kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete valmistajaks Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud tootjaks Skandinaavia riikides. Harju Elektri põhitegevusalaks on elektrienergia jaotuseks ja ülekandeks vajalike seadmete välja töötamine, tootmine ja müük. Eestis toetavad põhitegevust lehtmetalltoodete tehas ning tööstuskinnisvara arendamine ja rentimine. Harju Elekter Grupi Eesti, Soome ja Leedu tehastes töötab enam kui 630 spetsialisti ning Kontserni müügitulud on 100 miljonit eurot aastas. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil.

Väärtused

Oleme kindel, stabiilne ja sõnapidav koostööpartner.
Ärieetika järgimine, ausus ja täpsus oma koostööpartneritega.
Kõrge tehniline kompentents pakkumaks kliendile sobivaid ja toimivaid lahendusi.
Arendame oma töötajate oskusi ja teadmisi regulaarselt.
Iga klient vajab eraldi tähelepanu ja lähenemist, mis võimaldab leida just konkreetsele kliendile sobiva lahenduse.
Pühendunud ja motiveeritud meeskond, kellel on selged kokkulepitud eesmärgid ja tegevuskava tagamaks oma lubatuste täitmist.
Äriprotsesside pidev täiustamine ja teenuste pidev parendamine, tagamaks efektiivne ja jätkusuutlik areng.
Jälgime turutrende ja -vajadusi, koolitame oma inimesi ja koostööpartnereid, mis võimaldab meil pakkuda uusi ja innovaatilisi lahendusi.

Visioon

Läbi meie teenuse peab kasvama nii klientide, koostööpartnerite ja kui ka meie ettevõtte lisaväärtus ja jätkusuutlikkus.

Tahame olla oma valdkonna kõige innovatiivsem ja uuenduslikum ettevõte.

Missioon

Oleme kliendikeskne, tehniliselt kompetentne ja turuvajadusi arvestav elektrimaterjalide ja –seadmete müügiettevõte.

Oleme koondanud üle 10 aastase valdkonna kogemustega inimesed ühtseks meeskonnaks, kes oskavad ja tahavad pakkuda klientidele jätkusuutlikke terviklahendusi valgustuse, elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehituse valdkonnas.